Już w najbliższy czwartek Interdyscyplinarne Seminarium Gender organizuje spotkanie z Justyną Kurtyką-Chałas oraz Olgą A. Kotowską-Wójcik, przedstawicielkami Zespołu ds. Dobrych Praktyk WNHiS UKSW poświęcone prezentacji Zespołu, idei która przyświecała jego powołaniu oraz jego działaniach.

Zespół od sześciu lat organizuje cykl międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu KOBIETA W NAUCE.

Spotkanie odbędzie w sali D206 przy ulicy POW3/5 , 2 piętro, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki .

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/485814461945332/