Centrum Innowacji Społecznych UŁ w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zostało wyłonione w przetargu jako wykonawca usługi polegającej na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych (ŁCUS).
Złożone i wieloaspektowe prace związane z opracowywaniem modelu ŁCUS mają przyczynić się do stworzenia takiego miejsca którego zadaniem będzie wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji borykających się z różnymi formami wykluczenia społecznego.
ŁCUS został zaplanowany jako pilotażowe centrum o kompleksowym charakterze, gdzie wsparcie powinni znaleźć łodzianie i łodzianki zmagający się z najpoważniejszymi problemami życiowymi, wynikającymi oraz powiązanymi z wyłączeniem / wykluczeniem społecznym, jakie ich dotyka.