Oficjalnie zakończyliśmy zbiórkę potrzeb uczestników projektu Skrzynka „Domni-Bezdomni”, realizowanego przez Centrum Innowacji Społecznych UŁ. Tegoroczna, druga już w historii projektu edycja, przerosła najśmielsze oczekiwania. Zbiórka rzeczy spełniających indywidualne potrzeby osób bezdomnych trwała przez cały kwiecień 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Nasze stanowiska z pudłami na dary stanęły na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, Nauk o Wychowaniu, Ekonomiczno-Socjologicznym, Prawa i Administracji, Zarządzania, Biologii i Ochrony Środowiska, Filologicznym, Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, a także w Przedszkolu UŁ i Bibliotece UŁ. W akcję z ogromnym zaangażowaniem włączyły się także Biblioteki Politechniki Łódzkiej: Główna Biblioteka i jej 5 filii na Wydziałach: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Budownictwa i Architektury, Chemiczna im. Osmana Achmatowicza, Elektrotechniki, Mechaniki.

Wychodząc z założenia, że ludzie chcą pomagać innym, tylko nie zawsze wiedzą jak, Skrzynka stała się łącznikiem między tymi, którzy chcą pomagać, a tymi, którzy pomocy potrzebują. My, wolontariusze, skupiamy się na szeroko rozumianym „byciu” dla i z naszymi uczestnikami. Stanowimy więc „pomost” między światem „domnych” a „bezdomnych”. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu Skrzynka to nasze wspólne dzieło.
Dlatego też składamy każdemu Darczyńcy serdecznie podziękowania za pomoc! Ty + my = spełnienie niemal wszystkich kwietniowych potrzeb naszych uczestników. Możemy wszyscy być naprawdę dumni i szczęśliwi z owoców tej zbiórki!