Social Hackathon to przedsięwzięcie mające na celu wypracowanie pomysłów w obszarze innowacji społecznych.

Uczestniczki i uczestnicy staną przed trudnym zadaniem wypracowania rozwiązania określonego problemu społecznego dotykającego szeroko pojmowaną problematykę miejską.

Zajęcia będą miały charakter projektowy a do udziału zapraszamy drużyny 4 osobowe.

Planujemy 2 tury:
I – 10.00-14.00
II – 15.00-19.00

Uwaga! Zgłaszać się mogą tylko 4-osobowe drużyny (od licealistów po seniorów).
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy trwają do 4 kwietnia, do godz. 15:00 pod adresem: cein@uni.lodz.pl lub pod
telefonem 515-152-763 (prosimy o wskazanie tury w której drużyna chce wziąć udział).

Social Hackathon jest wydarzeniem w ramach Festiwalu Nauki, Sztuki i Techniki
2019

Więcej o idei przyświecającej temu wydarzeniu można przeczytać: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,33364,zadbajmy-o-miasto-pierwszy-maraton-spolecznego-hakowania-na-uniwersytecie?fbclid=IwAR3-agOdZFLsLtO2DBLawSjDqr20UkVIdG_TyAulf7R1GqDelOFONvEJb1A