Za nami wizyta studyjna w Gdańsku w ramach pracy nad modelem Łódzkiego Centrum Usług Społecznych. Wraz z naszym partnerem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, pracownikami Biura ds. Rewitalizacji i Biura Strategii UMŁ oraz przedstawicielkami MOPS zbieraliśmy doświadczenia w zakresie mieszkalnictwa wspieranego. Byliśmy w Centrum Usług Społecznych prowadzonym przez Towarzystwo Brata Alberta, obejrzeliśmy Dom Ekologiczny na Dolnych Młynach, spotkaliśmy się z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych. Było intensywnie i inspirująco!!!