CEIN jest partnerem w projekcie Erasmus + Women and Homelessness Project, którego głównym celem jest nie tylko wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z kobiecą odsłoną kryzysu bezdomności, lecz wypracowanie narzędzi pomocnych w uczynieniu programów pomocy i działań instytucji bardziej partycypacyjnymi, a samych kobiet – bardziej świadomymi własnych praw i potrzeb. Dobór partnerów z różnych krajów oraz różnego rodzaju jednostek umożliwi szerokie spojrzenie na wybrane zagadnienie. Są to takie organizacje jak: BMSZKI, FEANTSA, Kings of the StreetProjekt udenfor, Simon Communities, St. Mungo’s, Y-Foundation, VvaRy.

Organizacje te z siedmiu różnych krajów chcą wymieniać się dobrymi praktykami i wiedzą na temat swojej pracy z bezdomnymi kobietami, aby poprawić swoje usługi dla tej grupy docelowej. Usługi związane z bezdomnością są tradycyjnie przeznaczone dla użytkowników płci męskiej, ignorując specyficzne potrzeby kobiet bezdomnych kobiet, a także różne sposoby i strategie działania, jakich bezdomne kobiety podejmują się, gdy stają się bezdomne (zwłaszcza związek z partnerem intymnym lub przemocą ze względu na płeć i relacje z dziećmi).

Partnerzy chcą opracować i / lub zaktualizować swoje wewnętrzne zasady, struktury w celu lepszej pracy z bezdomnymi kobietami i dowiedzieć się o innowacyjnych sposobach szkolenia personelu, a także zaangażowaniu i wzmocnieniu użytkowników usług. Oprócz tego staramy się podnosić świadomość znaczenia tych tematów między decydentami, interesariuszami i stowarzyszonymi organizacjami.

W oparciu o ocenę potrzeb przeprowadzoną w każdym z naszych krajów, nasza praca skupi się na następujących pięciu tematach, wszystkie sygnalizowane przez kobiety, z którymi pracujemy:

  • Bezdomne kobiety i dzieci – choć najczęściej myślimy o bezdomnych kobietach jako niezależnych dorosłych, wiele z nich ma małe dzieci, których nie mogą same wychowywać. Bezdomne kobiety napotykają wiele przeszkód, chcąc pozostać w kontakcie ze swoimi dziećmi, a my chcemy znaleźć dobre praktyki, które pomogą im pokonać te problemy!
  • Problemy zdrowotne kobiet – istnieją specyficzne problemy zdrowotne, które dotyczą tylko kobiet (kobiece rodzaje raka, antykoncepcja, menopauza). Chcemy zbadać, co działa w podnoszeniu świadomości i pomagać kobietom w dostępie do tych usług w razie potrzeby.
  • Bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne – większość kobiet, z którymi pracujemy, doświadczyło traumatycznych doświadczeń jako dzieci i / lub dorośli. Chcemy tworzyć środowiska, w których kobiety mogą czuć się bezpiecznie zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, dzięki czemu można im pomóc w ich podróżach.
  • Relacje, praca z kobietami pozostającymi w bliskich związkach – Kobiety, które mają partnera, mogą mieć dodatkowe wsparcie i środki, które mogą wzmocnić je w wychodzeniu z bezdomności – i / lub ten związek może być przyczyną dodatkowych obciążeń (np. Partner intymny przemoc).
  • Uczestnictwo – Chcemy wzmocnić bezdomne kobiety we wszystkich aspektach naszej pracy z nimi: począwszy od dawania im wyborów we własnym planie opieki i skierowań do usług, które wolą, po udzielanie im głosu w prowadzeniu samych usług.

Będziemy pracować nad tymi tematami wewnętrznie, gromadząc praktyki i oceniając je oraz dzieląc się najlepszymi ponadnarodowo poprzez pięć warsztatów tematycznych prowadzonych przez naszych partnerów. Chcemy poświęcić dodatkowe warsztaty na rzecz upodmiotowienia bezdomnych kobiet – to spotkanie będzie kręciło się wokół ich potrzeb i będzie okazją do dzielenia się ze sobą swoim życiem i problemami.

Więcej informacji o projekcie: https://www.bmszki.hu/en/erasmus2/about-project