Agata Rudnicka – dr, pracuje w Zakładzie Doskonalenia Procesów Operacyjnych, Katedra Logistyki  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (https://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Stronaglowna/Struktura/KatedraLogistyki/tabid/1268/Default.aspx).

Zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego od 12 lat. W 2011 roku obroniła doktorat poświęcony strategicznemu wymiarowi koncepcji społecznej odpowiedzialności (wyróżniony Nagrodą Rektora UŁ). Uczestniczka staży naukowo-dydaktycznych. Certyfikowany menadżer projektów i tutor. Współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Współrealizatorka pierwszego w Polsce portalu o modzie odpowiedzialnej i alternatywnej (altmoda.pl).  Czynnie zaangażowana w upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w Polsce.

Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014. Od 2010 kieruje fundacją CSR Impact. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego. Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB.

Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze jak np. nagrodzonego w konkursie Eduinspiracje w 2016 roku projektu Homoresponsabilis in the Globalized World. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki/Ministerstwem Rozwoju (w ramach grup roboczych oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw), Polskim Komitetem Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. CSR) oraz Kancelarią Prezydenta RP (2015).

Jej najważniejsze wybrane publikacje: CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie (2012); Biznes, który zmienia świat. 15 lat biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce (red.); Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym (współautorka z J. Reichel i J. Jonker; 2011).

Kontakt: agata.rudnicka@uni.lodz.pl