Alicja Piotrowska – dr, pracuje w Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów codzienności i niecodzienności rozgrywających się w przestrzeni miejskiej, przestrzeni postprzemysłowych we współczesnych miastach, czy też szeroko rozumianej nowej miejskości.

Uczestniczka projektów bazodanowych, m.in. w ramach prac ODiIE (zadanie stałe: Bibliografia Etnografii Polskiej online http://odie.ptl.info.pl/) oraz uczestniczka projektu NRPH pt. „Repozytorium cyfrowe zbioru fotografii Robotnicy w XIX i XX wieku” (http://fotografierobotnikow.uni.lodz.pl/dlibra, 2012-215).

Współtwórczyni projektu „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum)” w ramach programu MNiSW DIALOG (2018-2019).

Uczestniczka programu stypendialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Projektu „Doktoranci – Regionalna inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – akronim DRIM-SH” (2011-2013)

Jej najważniejsze wybrane publikacje: W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego. OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach (2014);  Ageism on the Example of Field Research in a Nursing Home in Łódź, Poland (2014); Symbole z czasu II wojny światowej a współczesne oblicza polskiego patriotyzmu (2016)

Kontakt:

e-mail: alicja.piotrowska@uni.lodz.pl