Andrzej Kacprzak – dr, pracuje w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej  w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/kssips.html).

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę socjologii problemów społecznych, socjologii dewiacji i kontroli społecznej, kryminologii, polityki karnej i pracy socjalnej. Prowadzi wieloletnie badania na temat barier w reintegracji społecznej byłych więźniów oraz okoliczności (czynników społecznych) rozpoczynania, kontynuowania i przerywania kariery przestępczej (granty badawcze ze środków polskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).Aktualnie prowadzi badania z zakresu biospołecznej kryminologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2011). Od 2015 r. pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Pracy socjalnej i Socjologii Social Force na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji na lata 2020-2024. Od 2020 roku Pełnomocnik Dziekana do spraw studenckich.

Współautor książki Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami (2014) oraz autor licznych artykułów naukowych, m.in.: Child negligence and criminalonset in prisoners’ early life stories (2019); Nieformalne kręgi wsparcia w procesie reintegracji społecznej byłych więźniów w perspektywie biograficznej (2019); Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich (2017); Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli

Kontakt

E-mail: andrzej_kacprzak@interia.pl