Andrzej Kacprzak – mgr, pracuje w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej  w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/kssips.html).

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę wykluczenia społecznego i reintegracji społecznej, resocjalizacji, polityki karnej. Zajmuje się kryminologią, socjologią dewiacji i kontroli społecznej, socjologią przestępczości i kryminalistyczną. Specjalizuje się w badaniach z zastosowaniem metody biograficznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2011). Od 2015 r. pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Pracy socjalnej Social Force na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Kierownik projektu „Wolność – analiza strategii i losów życiowych osób opuszczających zakłady karne. Uwarunkowania i bariery społecznej readaptacji” (2011-2015 – grant przyznany w ramach dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców).

Współautor książki Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami (2014) oraz autor licznych artykułów naukowych, m.in.: Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich (2017); Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej (2014); Międzypokoleniowa transmisja alkoholizmu – na podstawie narracji trzeźwiejących alkoholików (2011).

 

Kontakt

E-mail: andrzej_kacprzak@interia.pl