Projekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych realizowany jest w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Czas realizacji: 1 lipca 2020 r. do 31 Grudnia 2021

Wartość projektu: 281.500 zł

Założenia projektu:

Celem projektu jest stworzenie Centrum Analiz i Modeli Społecznych jako wspólnego thintanku Centrum OPUS i Uniwersytetu Łódzkiego.

Główne zadania projektu to:

  1. Powołanie do życia Centrum Analiz i Modeli Społecznych
  2. Opracowanie narzędzia do analiz lokalnych w oparciu o tzw. otwarte oprogramowanie, które służyć będzie lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym do prowadzenia badań wśród mieszkańców w zakresie szeroko potrzeb i aktywności społecznych
  3. Stworzenie bazy modeli i analiz obejmującą kwestie aktywności obywatelskiej, partycypacji społecznej i wypromowanie jej w 50 środowiskach zajmujących się tematyką aktywności obywatelskiej – www.opus.org.pl/bams

    Wypracowanie modelu i rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wspierania oddolnej aktywności mieszkańców z realizacji działań lokalnych

  4. Rozwój instytucjonalny CAMS poprzez stworzenie narzędzi e-edukacji w ramach działań badawczych i doradczych.

Koordynator projektu : Łukasz Waszak Centrum OPUS , lwaszak@opus.org.pl

Inga Kuźma, Centrum Inicjatyw Społecznych UŁ , inga.kuzma@uni.lodz.pl

Finansowanie: projekt sfinansowany jest  przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

            ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030