dr hab. Inga Kuźma Innowacje społeczne – wprowadzenie   – 20.02.2018 luty 2018
dr hab. Edyta Pietrzak Rozumienie Innego –  współczesne interpretacje różnorodności  – 27.02.2018
dr Iza Desperak Gender balance i gender equality w pracy07.03.2018 marzec 2018
dr Iza Desperak

i Ewa Kamińska-Bużałek

(z Fundacji Łódzki Szlak Kobiet)

Gender balance i gender equality w polityce miejskiej – 21.03.2018
dr Jakub Niedbalski W kierunku inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami 23.04.2018 kwiecień 2018
dr Marta Songin-Mokrzan Człowiek i nowe technologie. Perspektywa humanistyczna30.05.2018 maj 2018
dr Agata Rudnicka,

dr Janusz Reichel

 

Przedsiębiorczość społeczna: generowanie pomysłów na nowe przedsięwzięcia i włączenie społeczne przez pryzmat rynku pracy – 14.06.2018 czerwiec 2018
dr Monika Modrzejewska-
Świgulska
Techniki twórczego myślenia w projektowaniu działań społeczno-wychowawczych. Przykładowe narzędzia – 29.06.2018 czerwiec 2018