Inga B. Kuźma – dr hab., kierowniczka Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.etnologia.uni.lodz.pl/pracownia-antropologii-praktycznej/).

Uprawia antropologię zaangażowaną i interwencyjną typu action research i participatory action research; interesuje ją antropologia w jej odmianie publicznej; zajmuje się też m.in.  herstory, naukowymi archiwaliami oraz badawczymi danymi jakościowymi.

Od 2017 r. kierowniczka Centrum Innowacji Społecznych UŁ (CEIN). Z ramienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego kieruje pracami Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi (ODiIE). Uczestniczka projektów bazodanowych, m.in. w ramach prac ODiIE (zadanie stałe: Bibliografia Etnografii Polskiej online http://odie.ptl.info.pl/) oraz uczestniczka projektu NRPH pt. „Repozytorium cyfrowe zbioru fotografii Robotnicy w XIX i XX wieku” (http://fotografierobotnikow.uni.lodz.pl/dlibra, 2012-215).

Kierowniczka i współtwórczyni projektu „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum)” w ramach programu MNiSW DIALOG (2018-2019).

Współtworzy łódzkie międzyuczelniane Interdyscyplinarne Seminarium Gender (od 2017 r. jeden z zespołów CEIN). Członkini zarządu Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, działa w KDO ds. polityki lokalowej w Łodzi. Koordynuje działalność Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności.

Autorka m.in. Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych (Łódź 2015); Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia (Wrocław 2008). Współredaktorka z prac zbiorowych publikowanych w serii Wydawnictwa UŁ „Oblicza Feminizmu”. Redaktorka Tematów trudnych. Sytuacji badawczych (Łódź 2013).

Kontakt:

e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl