Interdyscyplinarne Seminarium Gender – zawiązana w 2013 r. grupa badaczek, interesujących się problematyką gender. W swej działalności nawiązuje do tradycji Wolnej Wszechnicy Gender i Queer, czyli wcześniejszych nieformalnych działań akademickich i popularyzatorskich w Łodzi.

Grupa ma charakter międzyuczelniany – skupia osoby z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz badaczki niezależne.

 

ISG organizuje regularne spotkania seminaryjne w formie otwartych wykładów, na których często gości specjalistki i specjalistów spoza uczelni.

 

Najważniejsze osiągnięcia:

– konferencja dydaktyczna „Jak uczyć o gender” (UŁ, 2014),

– konferencja naukowa „Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki” (UŁ, 2015),

– konferencja naukowa „Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna/Women Against Domination and Oppression. Feminist Perspective” (UŁ, 2017).

– monografie wieloautorskie (Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki, 2016 oraz Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie, 2017 obie pod red. nauk. I. Desperak i I. Kuźmy wydane w serii „Oblicza feminizmu” Wydawnictwa UŁ; Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie, 2017 pod red. nauk. E. Hyży),

– tematyczne numery czasopism online („Civitas Hominibus. Rocznik Filozoficzno-Społeczny” t. XI/2016 http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/content/112016  oraz „Władza Sądzenia” nr 9/2016 http://wladzasadzenia.pl/nr/9-2016/).

 

Projekty:

– 2017-2018 – intersekcjonalny projekt badawczy „Historia pracy kobiet w Łodzi”; ma on przypomnieć także historię badań na ten temat realizowanych w Łodzi (zaowocuje kolejną publikacją). Projekt łączy kilkanaście osób o rożnym statusie naukowym, reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz organizacje.

 

Seminarium tworzą:

Iza Desperak, Ewa Hyży, Aleksandra Kanclerz, Anna Kronenberg, Inga Kuźma, Edyta Pietrzak, Dagmara Rode, Monika Talarczyk-Gubała, Marta Woźniak-Bobińska, Grażyna Zygadło i in.

 

Koordynatorka ISG:

Iza Desperak

 

Kontakt:

e-mail: idespera@uni.lodz.pl

 

Aktualności:

https://www.facebook.com/Interdyscyplinarne-Seminarium-Gender-1419626031587988/