Do Centrum Innowacji Społecznych UŁ może dołączyć każda osoba zainteresowana aktywnym udziałem w jego działalności – zarówno pracownicy naukowi reprezentujący różne perspektywy badawcze, jak również doktoranci, studenci, przedstawciele biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, aktywiści społeczni – zgłaszając do Kierownika, Członków Rady Naukowej bądź innych Członków Centrum swoją chęć dołączenia do działań lub też otrzymując od nich zaproszenie.

Członkostwo w Centrum jest dobrowolne. Członkowie mają prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów niegodzących w zasady współżycia społecznego.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się zakładce:

Regulamin szczegółowy Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.