Janusz Reichel – dr, pracuje w Zakładzie Zarządzania Regionem, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

(http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Stronaglowna/Struktura/KatedraZarzadzaniaMiastemiRegionem/tabid/433/Default.aspx).

Zajmuje się społecznymi i środowiskowymi aspektami zarzadzania, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR), etyką biznesu, zarządzaniem środowiskowym oraz problematyką rozwoju zrównoważonego; osobnym obszarem jego zainteresowania i działalności praktycznej jest zarządzanie organizacjami pozarządowymi oraz w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilku książek, oraz autorem ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Brał jako ekspert udział w licznych komisjach konkursowych i ocenach wniosków m.in.: Komisji Europejskiej  (w tym w 7 Programie Ramowym oraz w inicjatywie COST), Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (m.in. Leonardo da Vinci) i PARP. W 2013 był ekspertem oceniającym w konkursie European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact.

Brał udział w licznych projektach międzynarodowych w tym jako kierownik nagrodzonego projektu Leonardo da Vinci ToI (2012-2013): “Homoresponsabilis in the globalized World” (2011-1-PL1-LEO05-19895) – nagroda w konkursie EduInspiracje 2016. Obecnie kierownik merytoryczny projektu Open Mind (Erasmus+). Współpracował z Ministerstwem Gospodarki (w ramach grup roboczych przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw). Reprezentuje Uniwersytet Łódzki w Polskim Komitecier Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności). Jest także aktywny w wielu organizacjach m.in.: Centrum Strategii i Rozwoju Impact z Łodzi.

Jego wybrane najważniesze publikacje: Sector-specific Corporate Responsibility in Poland (2013); Public sector involvement in the promotion of social responsibility – examples of sector-specific instruments with the special focus on financial sector in Poland (2015); Doskonalenie partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu. Wstępne wyniki badań (2015); Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym (współautor z J. Jonker, A. Rudnicka; 2011) J

Kontakt:

e-mail: janusz.reichel@uni.lodz.pl