Centrum Innowacji Społecznych

Uniwersytet Łódzki

Pałac Biedermanna

ul. Franciszkańska 1/5, pok. 15

91-431 Łódź

e-mail: cein@uni.lodz.pl

kontakt z mediami: agata.rudnicka@uni.lodz.pl