Krystyna Piątkowska – dr, pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut/struktura/zaklad-antropologii-kulturowej/).

Jej naukowe zainteresowania dotyczą sztuki, ikonosfery i świata obrazów współczesnej kultury oraz interpretacji tekstów i komunikacja wizualnej, w tym reklamy, antropologii polityki oraz kulturowych habitusy płci, jak również antropologia ciała.

Brała udział w grancie MNiSW „Style życia w PRL. Antropologia i historia w Polsce” (2011); była koordynatorką badań i ekspertką w module „Estetyka” w projekcie „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce” (MKiDN, 2010); koordynowała projekt „Infrastruktura kulturowa i formuły działania Urzędu Pracy w nowej sytuacji kulturowej wobec stanu świadomości i praktyk osób bezrobotnych” (EFSKapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Wyższa Szkoła im. ks. Józefa Tischnera, 2014), a także była zaangażowana w prace przy projekcie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ pt. „Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny”.

Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Jej najważniejsze wybrane publikacje, to monografie jednoautorskie: Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii (2017) i Kultura a ikonosfera (1994) oraz artykuły: O etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów” (2016); Estetyka PRL – teksty wizualne i znaki w propagandzie (2011); Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie (2011).

Kontakt:

e-mail: krystyna.piatkowska@uni.lodz.pl