Z dn. 13 stycznia 2020 r. Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP) zawiesiło swoją działalność jako grupa parasolowa. 

W razie potrzeb, sugerujemy kontakt z poszczególnymi organizacjami, wymienionymi niżej, jakie wchodziły w skład ŁPP.

Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP) – to zawiązana w 2014 r. grupa parasolowa, która skupiała podmioty pomagające w kryzysie bezdomności, w sytuacji ubóstwa i w kwestiach lokatorskich na terenie Łodzi.

ŁPP zrzeszało instytucje pozarządowe:

 • Towarzystwo im. św. Brata Alberta — Koło Łódzkie,
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków,
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii,
 • IFMSA Polska,
 • Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”,
 • Fundację „W Człowieku Widzieć Brata”,
 • Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej
 • Fundację Świętej Rodziny,

oraz publiczne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki.

Skupiało też indywidualnych wolontariuszy – osoby fizyczne. Współpracowało poza formalną przynależnością, z takimi jednostkami i organizacjami, jak:

 • Straż Miejska,
 • Komenda Miejska Policji w Łodzi,
 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Członkowie ŁPP dzielili się wiedzą z urzędnikami „terenowymi”, jak Latarnicy Społeczni i Gospodarze Terenu w Biurze ds. Rewitalizacji, pozostając w kontakcie z kuratorami sądowymi. Należący czy sympatyzujący z ŁPP, poprzez przynależność do innych ciał, np. Komisji Dialogu Obywatelskiego i zespołów skupiających organizacje w regionie, uwrażliwiali na tematykę wykluczania społecznego, tworząc kolejne sieci służące systemowemu włączaniu.

 Misją ŁPP było budowanie opartej na wiedzy wrażliwości na zjawiska bezdomności i wyłączania społecznego poprzez działania:

 • edukacyjne (np. prowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnych, rad osiedli, grup aktywistów, studentów, publikacje),
 • doradczo-konsultacyjne (np. w zakresie opracowania rekomendacji dla samorządu, stworzenia oferty wolontariatu pracowniczego dla firm, ofert sponsorskich dla organizacji pomocowych),
 • akcyjne (związane z nagłaśnianiem i organizowaniem wydarzeń związanych z tematyką bezdomności i wykluczenia, np. przeglądy filmów, festiwale twórczości),
 • pomocowe (m.in. przygotowanie i ekspozycja plakatu z listą placówek pomocowych, CZYSTA AKCJA, zainicjowanie Skrzynki Domni-Bezdomni w Łodzi).

 

Koordynatorka ŁPP:

Inga Kuźma ((2014 – 13.01.2020 r.)