Małgorzata Kostrzyńska – dr, pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.wnow.uni.lodz.pl/wnow-3/jednostki-naukowo-dydaktyczne/katedra-pedagogiki-spolecznej/).

Jej zainteresowania naukowe dotyczą wyłączania i włączania społecznego, stygmatyzacji, bezdomności, ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, arteterapii.

Jest członkiem w takich jednostkach jak: Stowarzyszenie ERIS(European Research Institute for Social Work; od 2011 r.), Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (od 2015 r.), Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli  nauki z Przedsiębiorstwami Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przy Regionalnym Centrum Pomocy Rodzinie (od 2017 r.). Pełni funkcję koordynatorki projektu Skrzynka Domni–Bezdomni (od 2016 r.).

Uczestniczka projektów: „Onto-epitemologie pracy społecznej w środowisku otwartym” (z MOPS w Łodzi; od 2016 r.);  „Pedagog – społeczny – przedsiębiorca” (program Santander Universidades BZWBK i Grupa Santander; 2016); „Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” (ze środków PO KL ze Stutgarter Jugendhous GmbH; 2014).

Nagrodzona w 2015 r. nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności. Wyróżniona nagrodą Rektora UŁ w 2015 r. – zespołową II st. za udział w pracy zbiorowej pod red. M. Granosik M. i A. Gulczyńskiej, Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Jej wybrane najważniejsze publikacje: Bezdomny w różnych światach społecznych „obcych” – analiza z perspektywy interakcyjnej (2012); Empowerment w pracy z bezdomnymi. (Re)konstrukcja obszarów z perspektywy badania społecznie zaangażowanego (2014); Bezdomność, czyli co? Próba teoretycznego uporządkowania zjawiska (2016); Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych(2017).

 

Kontakt:

e-mail: malgorzata.kostrzynska@uni.lodz.pl