Monika Wojtczak – dr, pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.wnow.uni.lodz.pl/wnow-3/jednostki-naukowo-dydaktyczne/katedra-pedagogiki-spolecznej/).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień mediacji i podejść mediacyjnych, przestrzeni szkoły, rodzinnych form opieki zastępczej, wyłączenia społecznego, bezdomności.

Uczestniczka projektu międzynarodowego „FALEFOS – Family Learning in Foster Families”  w ramach programu Grundtvig (2013-2015) oraz projektu „Studia podyplomowe dla kadry oświaty. Mediacja społeczna” ze środków  PO KL (2010-2011).

Wyróżniona w 2012 r. nagrodą Rektora UŁ – zespołową I st. za pracę dydaktyczną oraz w 2015 r. nagrodą Rektora UŁ – zespołową st. II za książkę Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym (2014).

Jej najważniejsze wybrane publikacje: Formation en médiation à l’Université de Lodz (2010); Niewidzialne elementy społecznej przestrzeni szkoły – wybrane stanowiska (2014); Wymiar społeczny działania profesjonalnego (współautorstwo: R. Czerniachowska, E. Skoczylas-Namielska; 2014); Wymiar relacyjny – paradoksy i trudności (współautorstwo: K. Gajek;  2014).

 

 

Kontakt:

E-mail: monika.wojtczak@uni.lodz.pl