Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego łączy świat nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest krytyczne i rzetelne opisywanie życia społecznego i trudności, jakich doświadczają grupy społeczne oraz poszukiwanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań społecznych, mających stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne; wspieranie partycypacji obywatelskiej; realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni.

Proponujemy realizację praktyk nieobligatoryjnych.

Dołącz do nas, jeśli:

lubisz pracować w zespole

jesteś odpowiedzialny i zaangażowany

lubisz pracować z ludźmi

jesteś kreatywny w postrzeganiu problemów społecznych

posiadasz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

jesteś otwarty na współpracę między uniwersytetem a środowiskiem zewnętrznym

chcesz próbować różnych rodzajów działań w ramach innowacji społecznych, w różnych obszarach

chcesz się rozwijać

Jak możesz działać:

realizując wybrane, zgodne z własnymi zainteresowaniami, działania znajdujące się:

– w obszarze pracy którychś spośród zespołów roboczych działających w ramach Centrum,

– w ramach prac pojedynczych członków któregoś zespołu,

– w ramach aktualnych aktywności podejmowanych przez Centrum,

– w ramach realizowanych projektów społecznych (z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy osobom bezdomnym, społecznej odpowiedzialności uczelni, integracji organizacji rządowych i pozarządowych, i innych).

Mile widziane:

ciekawe pomysły na rozwiązania społeczne i gotowość do ich wdrażania (w tym zdolności i/lub doświadczenia na polu IT)

biegłe poruszanie się w mediach społecznościowych

Co zyskasz:

doświadczenie w obszarze innowacji społecznych oraz we współpracy z jednostkami publicznymi i pozarządowymi działającymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

elastyczne godziny pracy

pracę w ciekawym i interdyscyplinarnym zespole

możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacji społecznych

udział w realizowanych projektach społecznych

satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi

możliwość rozwoju własnych zainteresowań

zaświadczenie o byciu praktykantem / wolontariuszem

referencje

Jak aplikować:

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy wysłać na adres: malgorzata.kostrzynska@uni.lodz.pl

z dopiskiem „Rekrutacja – praktyki nieobligatoryjne”.

Klauzula o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.