Skrzynka Domni–Bezdomni – projekt pomocowy działający w Łodzi od 2015 r.

Jest to lokalna adaptacja projektu autorstwa absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Eugenii Wasylczenko, stanowiący efekt jej pracy licencjackiej pt. „Każdy może trafić na ulicę”, zrealizowanej w pracowni Krzysztofa Wodiczko. Pomysł ten został przeniesiony na grunt łódzki przez Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP)  ramach I Pilotażu Rewitalizacji.

Początkowo Skrzynka znajdowała się na Starym Rynku. Od sierpnia 2015 r. do dziś mieści się na Placu Barlickiego (Zielony Rynek) w Łodzi, w jednym z pawilonów handlowych.

Doczekała się nowej odsłony w październiku 2016 roku.

Celem Skrzynki Domni—Bezdomni jest ułatwienie osobom bez domu wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji.

Pomagający za pośrednictwem Skrzynki Domni–Bezdomni ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do osoby bez domu oraz odpowiada jej realnym potrzebom.

Skrzynka jest swoistą pomocą w niesieniu pomocy, zakładając, że ludzie chcą pomagać drugiemu, tylko nieraz nie mają pomysłu na to, jak się do tego zabrać.

Podmioty zaangażowane w projekt to początkowo Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP), zaś od r. ak. 2016/2017 w projekt ten jest zaangażowany czynnie interdyscyplinarny zespół złożony z badaczy i wykładowców Uniwersytetu  Łódzkiego wraz z kilkunastoosobową grupą studentów, reprezentujących: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 9Wydział Filozoficzno-Historyczny),  Katedrę Pedagogiki Społecznej (Wydział Nauk o Wychowaniu) oraz Instytut Socjologii (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Wolontariusze Skrzynki:

Ewa Górska

Marta Karasińska

Karolina Karolewska

Agata Kozieł

Klaudyna Kubiak

Angelika Rosman

Marta Stefańska

Martyna Tarczyńska

Monika Wojtczak

 

 

Koordynatorka Skrzynki:

Aleksandra Wróbel

Kontakt:

e-mail: aleksandra.w.wrobel@gmail.com 

tel. kont.: 667 246 868

Więcej o Skrzynce i aktualności:

https://www.facebook.com/skrzynka.domnibezdomni/

https://pl-pl.facebook.com/LodzkiePartnerstwoPomocy/

https://www.facebook.com/events/366266803738335/

 

Przykłady potrzeb:

 

Media o Skrzynce: 

O Skrzynce - Newsletter UŁ

http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/dzieki-skrzynce-domni-bezdomni-lodzianie-pomagaja-potrzebujacym-wyjsc-z-bezdomnosci/702071 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,154682,23046615,spirala-zyczliwosci-ruszyla.html